نتیاهۆ: ئەمێ حزبالله یا لبنانی وەیران بكن

نتیاهۆ: ئەمێ حزبالله یا لبنانی وەیران بكن

Jul 15 2019

ارك نیوز .. سەرۆك وەزیرێن ئسرائیلێ دبێژە وەلاتێ ئسرائیلێ وێ ئێریشەكە وەیرانكەر لدژی حزباللها لبنانی پێك بینە ئەگەر ئیریشی ئسرائیلێ بكن .

بنیامین نتنیاهۆ سەرۆك وەزیرێن ئسرائیلێ د بەرسڤا داخویانیا سەرۆكێ حزباللها لبنانی حسن نصرالله گەف ل چەكدارێن حزباللا لبنانێ كرن .. هەروەها سەرۆك وەزیرێن ئسرائیلێ ل همبەر وان گەفێن نسر الله گۆت كو ئەگەر حزباللها لبنانی هەر ئێریشەكێ لدژی مە پێك بینە د وێ دەمێ دە ئەمی ئێریشێن وەیرانكەر لدژی لبنان و حزب الله بكن .

رۆژا ئینا بووری حسن نسرالله سەرۆكێ حزب اللها لبنانی د هەڤپەیڤینەكێ دە گۆتبوو كو حزب اللها لبنانی گەلەكی بهێزترە ژ سالا دوو هەزار وشەشان و كارینا وێ هەیە كو هەر جهەكی دناڤا ئسرائیلێ دە بكە ئارمانج .

165