كوردستان

سوریا
لدێرا زۆرێ زارۆكەكی ژبەر پاشمایێن شەر جانێ خوە ژ دەست دا

لدێرا زۆرێ زارۆكەكی ژبەر پاشمایێن شەر جانێ خوە ژ دەست دا

Jan 24 2023

ارك نیوز.. لسوریێ بسەدەما پاشمایین شەر رۆژانە وەلاتی دبنە قوربانی. رەوانگەها سوریێ یا مافێن مرۆڤان راگهاند كو ل تاخا الجورە...