تۆپخانەیا توركیێ باراگەهێن PYD تۆپباران كر

تۆپخانەیا توركیێ باراگەهێن PYD تۆپباران كر

Jun 17 2019

ارك نیوز .. تۆپخانەیا توركیی هەژمارەك باراگەهێن پە یە دێ ل ناڤچەیا شهبایێ لباكوورێ حەلەبێ تۆپباران كر.

ژێدەرێن خوەجەهی ژناڤا باژارێ عفرینێ ژ ئاركێ رە راگهاندن كودۆه دەنگێ تۆپان ژ باراگەها نێزیكی نەخوەشخانەیا دێرسمێ یا ناڤەندا باژارێ عفرینێ دهات بهیستن كودهات گۆمانكرن كو تۆپخانەیا توركیێ بالافرخانەیا منغ لباكورێ رۆژئاڤایێ باژارێ تل رفعەتێ تۆپباران كر.

هەروەها هەمان ژێدەرێ دیار كر كو تۆپخانەیا توركیێ هەژمارەك گووند ژی ل هەمان ناڤچەیی كرە ئارمانج .

108