ئارتێشا توركیێ هەبوونا خوە لسەر سینۆرێ سوریێ بهێزتر دكە

ئارتێشا توركیێ هەبوونا خوە لسەر سینۆرێ سوریێ بهێزتر دكە

Jun 09 2019

ارك نیوز .. رۆژ ب رۆژ و ئارتێشا توركیێ هەبوونا خوە لسەر سینۆرێ سورێی بهێزتر دكە ب رییا شاندنا كاروانێن خوە یین لەشكەری.

لگۆری ئاگاهیان كو ئارتێشا توركیی كاروانەكە دن كو ژ هەژمارەك زریپۆش و لەشكەران پێك دهات ژ دەڤەرێن جودا جودا ژ توركیێ شاند سەر سینۆرێ سوریێ و ل ویلایەتا هاتای یا توركی بجه كر .

هەر لگۆری هەمان ئاگاهیان كو د حەفتێ ڤێ مەهێ دە ژی ئاتریشا توركیی كاروانەك لەشكەری كو ژ بیست ە یەك ئالاڤێن لەشكەری پێك دهات د ریێا دەرگەهێ كفرلوسین دەرباسی خالا خوە یا چاڤدێریی ل دەڤەرا مۆرك لگوندەوارێ حمایێ كر .

126