شاهین ئەحمەد: پارتیا دیموقراتا كرودستان-سوریا بوو دەنگێ گەلێ كورد ل سەر ئاستا سووری و كوردستانی و ناڤدەولەتی

شاهین ئەحمەد: پارتیا دیموقراتا كرودستان-سوریا بوو دەنگێ گەلێ كورد ل سەر ئاستا سووری و كوردستانی و ناڤدەولەتی

Jun 15 2019

ئەندامێ كۆمیتەیا ناڤەندی یا پارتیا دیموقراتا كوردستان-سووریا شاهین ئەحمەد گۆت دامەزراندنا پارتیا دیموقراتا كوردستان سووریا وەكە یەكەمین پارتیا سیاسی یا كوردی ل سووریێ قوناغەكە گرنك بوو ژ دیرۆكا گەلێ كورد لسووریێ.

د داخویانیەكە تایبەت دە ژبۆ ئاركێ ب هەلكەفتا سالڤەگەرا 62ان یا دامەزراندنا یەكەمین پارتیا سیاسی یا كوردی ل سووریێ ئەحمەد گۆت پارتی بوو دەنگێ گەلێ كورد ل سەر ئاستا سووری و نەتەوەیی كوردستانی و ناڤدەوەلتی ژی و بەرەڤانی دبەر دە ژی كر و رۆلا كوردان ل سووریێ دەرخست هۆلێ.

102